airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vedtægter for garnfiskeri Uummannaq

Udkast til: Vedtægt for Avannaata Kommunia af xx.xx.2020 om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn i forvaltningsområde Uummannaq.
30. november 2020

Udkast til: Vedtægt for Avannaata Kommunia af xx.xx.2020 om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn i forvaltningsområde Uummannaq.

 

I medfør af § 23, stk. 2 og § 33, stk. 2 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartut lov nr. 28 af 28. november 2016 og § 10, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk fastsættes:

 

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Vedtægten finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Uummannaq defineret som nord for 70° 30’N og syd for 71° 30’N, i området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjerne for fiskeriterritoriet.

 

 

Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn

 

  § 2.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn er kun tilladt uden for de i bilagene markerede områder og kun i månederne februar, marts, april og oktober, november samt december.

 

 

Fælles bestemmelse

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring hos lokale foreninger lukke for garnfiskeri, hvis vinterisen besværliggør garnfiskeriet.  

 

 

Foranstaltninger

 

  § 4.  Overtrædelse af § 2 og § 3  kan medføre bøde og konfiskation.
  Stk. 2.  Bøder efter stk. 1 kan pålægges juridiske personer efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

 

 

Ikrafttræden

 

  § 5.  Vedtægten træder i kraft den xx. xx. 2020.
  Stk. 2. Samtidig ophæves gældende Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia af 6. september 2011 om garnfiskeri efter hellefisk for forvaltningsområde Uummannaq.

 


 

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia den xx.xx.2020.

 

 

________________________________

 

Palle Jerimiassen

Borgmester

 

 

Avannaata Kommunias vedtægt erhvervsmæssigt fiskeri med garn i forvaltningsområde Uummannaq stadfæstes.

 

Grønlands Selvstyre, den xx. xx. 2020

 

 

_________________________________

 

Jens Immanuelsen

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

 

 


 

Bilag, Uummannap eqqaa

 

Erhvervsmæssigt fiskeri med garn er ikke tilladt indenfor følgende områder:

 

Iterluap illutaa                                         70°31'36.8''N                       51°57'27.0''W

 

Qaersuup nuua                                         70°34'55.1''N                       51°39'18.5''W

 

Innarsuaq                                                 70°40'03.1''N                       51°40'58.9''W

 

Niaqornakassak                                        70°37'16.8''N                       51°12'02.1''W

 

Qinngoq (Qinngup kangia)                      70°47'41.6''N                       51°11'15.0''W

 

Iliarsuit qeqertaata kangia                       70°51'20.2''N                       51°08'59.2''W

 

 

Bilag, Ukkusissat eqqaa

 

Erhvervsmæssigt fiskeri med garn er ikke tilladt indenfor følgende områder:

 

Appalik                                                    70°58'14.1''N                       52°07'29.0''W

 

Uigukumiat                                              71°00'12.1''N                       52°12'47.3''W

 

Appatsiaat                                                71°05'59.5''N                       52°11'06.7''W

 

Qaqortutsiaq                                            70°57'32.5''N                       51°53'05.0''W

 

Akuliarutsiap qaqqaata kangia                 70°59'31.8''N                       51°47'58.7''W

 

 

Bilag, Nuugaatsiap eqaa

 

Erhvervsmæssigt fiskeri med garn er ikke tilladt indenfor følgende områder:

 

Nerlerit kuuata kitaa                                71°27'42.8''N                       52°52'32.6''W

 

Nuliarfik                                                   71°30'57.1''N                       52°53'22.7''W

 

Qammaviup kitaa                                    71°31'35.8''N                       52°58'20.9''W

 

Sissakassaap kangia                                 71°35'25.2''N                       53°03'49.1''W

 

 

Kortbilag er vejledende. Ved uoverensstemmelse finder foranstående koordinater for længde- og breddegrader anvendelse.