airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budgettet for næste år godkendt gennem besparelser

Avannaata Kommunia’s andenbehandling af budget for 2021 endte med et underskud på 42,8 millioner kroner i årsresultatet, og kassebeholdningen endte med 16,8 millioner kroner. I stedet for en skatteforhøjelse blev der fundet besparelser i forvaltningerne.
16. december 2020
Både årsresultat og kassebeholdning blev dermed forbedret i forhold til første budgetbehandling, som endte med et underskud på 75,9 millioner kroner i årsresultatet og et underskud på 38,6 millioner kroner i kassebeholdningen. Her blev forvaltningerne bedt om at finde besparelser, som skulle beregnes ud fra årsresultatet for 2019.

Til gengæld blev økonomiudvalgets indstilling om besparelser på Forvaltningen for Læring ikke godkendt, og Udvalget for Lærings forslag med en ramme på 262 millioner kroner blev godkendt. Derudover skal der findes besparelser på 2 millioner kroner i Erhvervsafdelingen.

Forskellige årsager lå til grund for kommunalbestyrelsens anmodning om at finde besparelser i forvaltningerne. Dels var budgetterne i forvaltningerne lagt højere i forhold til tidligere år, dels var bloktilskuddet fra Selvstyret nedsat, hvor blandt andet løn- og prisreguleringerne var afskaffet, og samtlige kommuner blev bedt om at indregne 2,5 procent mindre i skatteindtægter på grund af Covid-19, og endelig skulle kommunen i lighed med andre kommuner tage højde for, at kommunerne overtager ansvaret for førtidspensionsområdet pr. 1. juli 2021.

Flere midler til bygderne
Samtidig med kommunalbestyrelsens anmodning om besparelser i forvaltningerne skulle der findes midler til forskellige tiltag, som der blev taget stilling til på et seminar forinden kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet. På seminaret deltog kommunalbestyrelsesmedlemmer, bygdebestyrelsesformænd samt embedsværket.

Seminardeltagerne var blandt andet blevet enige om at forhøje det årlige økonomiske bidrag til bygderne fra 25.000 kroner til 50.000 kroner om året. Indtil forhøjelsen afsatte kommunen 275.000 kroner om året til 11 bygdebestyrelser, og fra og med nytår vil der blive afsat 550.000 kroner til bygderne om året.

- Vi får nu mulighed for at igangsætte en høring om udvidelsen af lokaludvalgenes og bygdebestyrelsernes ansvarsområder i og med, at de har ytret ønske om at påtage sig større ansvar, og det bliver så vores opgave som kommunalpolitikere at fastsætte rammerne, sagde borgmester Palle Jerimiassen under kommunalbestyrelsesmødet.

Højere takster for højindkomstgruppen
Der kommer også til at ske forhøjelser af priser på dagtilbudsområdet, hvor taksterne for forældre med højeste indkomster vil blive forhøjet. De ekstra indtægter skal bruges til indførelsen af støttepædagoger for børn med særlige behov, der kan blive fulgt af støttepædagogen fra børnehaven til folkeskolen. Dette mødte modstand fra Atassut og Partii Naleraq.

- Vi kan ikke altid lade middelindkomstgrupperne bære den tungeste byrde. Særligt bliver det mindre attraktivt for de mindrebemidlede at blive en del af middelindkomstgruppen. De mindrebemidlede får i forvejen tilskud på alle områder, og derfor er vi ikke enige i, at taksterne skal forhøjes, sagde Aqqalu Jerimiassen, kommunalbestyrelsesmedlem på vegne af Atassut. Aqqaluk Heilmann, Partii Naleraq, er også imod takstforhøjelser.

Økonomisk afdeling laver nu beregninger på takstforhøjelser ud fra forskellige højeste indkomster. Kommunalbestyrelsen vil derefter på sit ekstraordinære møde den 21. december tage stilling til fra hvilken indkomst, at takstforhøjelserne skal gælde.

Kommunalbestyrelsen blev også enige om, at en tillægsbevilling på 100.000 kroner skal bevilges til opsamling af ”spøgelsesgarn” således, at der i alt bevilges 300.000 kroner til dette formål.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl