airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valg til to bestyrelser og til menighedsrepræsentation den 6. april

Når vælgerne i Avannaata Kommunia går til kommunalvalg den 6. april, får de mulighed for at sætte deres kryds på tre stemmesedler, nemlig til kommunalbestyrelsesvalget, bygdebestyrelsesvalget og til menighedsrepræsentationsvalget.
22. januar 2021

Valgbestyrelsen i Avannaata Kommunia har på sit møde den 13. januar valgt at følge kutymen om valg til bygdebestyrelser, som altid falder samtidig med kommunalvalget. Valget finder sted den 6. april, og her får vælgerne også mulighed for at afgive deres stemme til menighedsrepræsentationsvalget.

 

Samtidig har valgbestyrelsen fastsat, at der skal være afstemningssteder i samtlige fire byer og 22 bygder i kommunen, hvor også navnene på afstemningsledere er udpeget. Listen over afstemningssteder og afstemningsledere kan ses nederst på siden.

 

Anmeldelsesfrister

Ifølge vejledning til kommunalvalg og menighedsrepræsentation kan enhver opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger. Valgbarhedsnævnet afgør efter valget, om et medlem af kommunalbestyrelsen eller menighedsrepræsentationen har mistet sin valgbarhed.

 

Anmeldelsesfristen af kandidater til kommunalbestyrelsesvalget er senest seks uger før valget den 6. april, og fristen er fastsat til tirsdag den 23. februar 2021 klokken 12.00.

 

Anmeldelsesfristen af kandidater til bygdebestyrelsesvalget er senest ti dage før valget, og anmeldelsen skal ske senest den 27. marts 2021 klokken 12.00.

 

Anmeldelsesfristen af kandidater til menighedsrepræsentationsvalget er senest fire uger før valget, nemlig tirsdag den 9. marts 2021 klokken 12.00.

 

Kandidater til kommunalbestyrelsesvalget kan opstille som kandidater for et opstillingsberettiget parti, som enkeltkandidat eller som enkeltkandidater i kandidatforbund.

 

Kandidatanmeldelsen til kommunalbestyrelsesvalget indleveres til valgbestyrelsen, og kandidatanmeldelsen til menighedsrepræsentationsvalget og til bygdebestyrelsesvalget indleveres til den stedlige afstemningsleder.

 

Medlemmer i Avannaata Kommunia’s valgbestyrelse er:

 

Palle Jerimiassen, Siumut

Ole Danielsen, Partii Naleraq

Regine N. Bidstrup, Inuit Ataqatigiit

Karl Markussen, Atassut

Jakob Petersen, Siumut

 

Relevante henvendelser om det forestående valg kan rettes til ledelsessekretariatet, som fungerer som sekretariat for valgbestyrelsen:

 

Avannaata Kommunia

Noah Mølgårdip Aqqutaa 9

Postboks 1023

3952 Ilulissat

E-mail: avannaata@avannaata.gl

 

Afstemningsdagen den 6. april starter klokken 9.00 om morgenen og slutter klokken 20.00 om aftenen.

 

Borgere, der har valgret, skal være tilmeldt folkeregisteret i pågældende valgkreds senest seks uger før valgdagen. Vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, forbliver eller optages på valglisten, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregisteret.

 

Der er 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Avannaata Kommunia.

 

Følgende er listen over afstemningssteder og afstemningsledere i de forskellige bosteder:

 

By/Bygd

Afstemningsleder

Afstemningssted

Ilulissat

Arnarulunnguaq Petersen

Sermermiut Kulturhus

Ilimanaq

Jonna Tobiassen

Forsamlingshus

Oqaatsut

Bertheline Gabrielsen

Skole

Qeqertaq

Johanne Karan Mølgaard

Forsamlingshus

Saqqaq

Karen B. Zeeb

Forsamlingshus

Uummannaq

Elisabeth Pj. Skade

Forsamlingshus

Ikerasak

Dorthe G. Jerimiassen

Borgerservice

Niaqornat

Ane Marie Møller

Borgerservice

Qaarsut

Anna M. Hansen

Borgerservice

Saattut

Karina Therkildsen

Borgerservice

Ukkusissat

Juliane M. Willumsen

Borgerservice

Upernavik

David Karlsen

Borgerservice

Aappilattoq

Simon Petersen

Forsamlingshus

Kangersuatsiaq

Josef Kristiansen

Borgerservice

Kullorsuaq

Martin Olsen

Borgerservice

Innaarsuit

Birgithe Kleemann Kristensen

Borgerservice

Naajaat

Magdaline Olsvig Semionsen

Borgerservice

Nuussuaq

Arnaq Heilmann Jansen

Borgerservice

Tasiusaq

Jens Nielsen

Borgerservice

Nutaarmiut

Rasmus Eliassen

Borgerservice

Ikerasaarsuk

Rasmus Eliassen

Borgerservice Nutaarmiut

Upernavik Kujalleq

Ole Kristensen

Borgerservice

Qaanaaq

Karen Gundel

Borgerservice

Qeqertat

Eqo Uvdloriak'

Mødelokale

Savissivik

Meqo S. Hansen

Skole

Siorapaluk

Nukappianngiaq Jerimiassen

Borgerservice

 

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl