airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forbedret service over for kræftsyge og pårørende

Det skal blive lettere for den kræftsyge eller pårørende at hente hjælp fra kommunen, og mulighederne for hjælp skal ensartes for samtlige bosteder i Avannaata Kommunia. Derfor skal der udarbejdes en arbejdsprocedure i kommunen, så den kræftsyge hurtigt kan få hjælp.
8. februar 2021
I sagsfremstillingen til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 26. januar 2021 står der, at
pårørendes anmodning om hjælp til en kræftsyg ofte munder ud i en langtrukken sagsbehandling i kommunen, og at det ikke er usædvanligt, at den kræftsyge dør, mens sagsbehandlingen stadig pågår.

- Hverken den kræftsyge eller deres pårørende har overskud til at kæmpe mod systemet. Serviceydelsen fra kommunens side skal kunne igangsættes så snart en borger får konstateret kræft. Derfor foreslår jeg, at vi udarbejder en arbejdsprocedure, der skal gælde i Avannaata Kommunia, står der blandt andet i sagsfremstillingen.

Forslaget om fastlæggelsen af en arbejdsprocedure i kommunen over for kræftsyge eller pårørende kommer fra Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia. Borgmesteren ser gerne, at serviceringen af den kræftsyge selv eller dennes pårørende påbegyndes ved deres første henvendelse i kommunen. I arbejdsproceduren skal der blandt andet stå, hvilke hjælpeforanstaltninger og hvilke handlemuligheder, der kan ydes.

Sagen, der nu er overført til behandling i Udvalget for Familie, forventes at blive behandlet senest i løbet af februar måned.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl