airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vedtægter om motoriseret kørsel

Avannaata Kommunia kan hermed meddele, at der nu forefindes syv gældende vedtægter om motoriseret kørsel i det åbne land i vintersæsonen.
2. marts 2021

Kommunens areal er delt op i syv områder med en vedtægt for hvert område. I disse vedtægter fremgår, hvor det er tilladt at færdes med motoriserede befordringskøretøjer samt under hvilke forhold.

Målet med vedtægterne er at imødekomme behovet for motoriseret kørsel i et samspil med beskyttelse af flora og fauna. Derfor indgår der regler med kørselsforbud i naturfølsomme områder, vandspærrezoner, bufferzoner, UNESCO-området, m.m. undtagen, hvor der er udlagt kørselskorridorer.

I forbindelse med den offentlige høring af forslagene til vedtægter, indkom der en lang række høringssvar. Kommunalbestyrelsen har indarbejdet flere af disse svar i de nu gældende vedtægter. Således er borgenes ønsker i så stort omfang så muligt efterkommet. Det kan her nævnes, at vedtægten for Ilulissat området derfor er der ikke udlagt en kørselszone på Den døde bræ og over Kangia Isfjord er der ikke udlagt en kørselskorridor.

 


Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Ilulissat området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel.

Ilulissat Bilag 1-6

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Nuussuaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Nuussuaq bilag 1-7

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Uummannaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Uummannaq bilag 1-7

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Sigguk området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Sigguk bilag 1-4

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Upernavik området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Upernavik bilag 1-8

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Avanersuaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Avanersuaq bilag 1-8

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Kullorsuaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Kullorsuaq Bilag 1-3