airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uafklarede forhold forhaler første kommunalbestyrelsesmøde


En række uafklarede forhold, der knytter sig til opgørelse af valget til kommunalbestyrelsen og Valgbarhedsnævnets afgørelse om de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmers valgbarhed forhaler indkaldelsen til kommunalbestyrelsesmødet. Siumut og Naleraq underskriver samarbejdsaftalen i dag.
22. april 2021
Fintællingen af stemmerne fra Ilulissat og Uummannaq samtomkringliggende bygder kom i gang i går.
Ifølge valgloven påbegynder den nyvalgte kommunalbestyrelse sin valgperiode den 1. maj, men som forholdene er på nuværende tidspunkt, ser det ud til, at det første kommunalbestyrelsesmøde vil ske i løbet af maj måned.

- Vi har endnu ikke modtaget valgmaterialet fra alle byer og bygder, og vi kan derfor ikke færdiggøre den endelige fintælling af stemmerne. Derudover afventer vi fortsat Valgbarhedsnævnets prøvelse af de nyvalgtes valgbarhed. Når først disse forhold er afklaret, indkaldes der til det første kommunalbestyrelsesmøde, som vi forventer vil ske i løbet af maj måned, siger Nick Nielsen, administrerende direktør i Avannaata Kommunia.

Indtil videre er valgmaterialet fra Ilulissat og bygder samt fra Uummannaq og bygder modtaget på kommunens sekretariat i Ilulissat, hvor gennemgangen af valgmaterialet og fintællingen af stemmerne er kommet i gang. Valgmaterialet fra Qaanaaq og bygder samt fra Upernavik og bygder er endnu ikke modtaget på grund af trafikale udfordringer.

Nuværende borgmester Palle Jerimiassen har siddet længst i kommunalbestyrelsen og vil derfor indkalde den nyvalgte kommunalbestyrelse til et konstituerende møde. Indkaldelsen vil ske, når valgbarhedsnævnets afgørelse foreligger, og efter at valgbestyrelsen i Avannaata Kommunia har truffet afgørelse om eventuelle valgklager og prøvelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmernes valgbarhed er afklaret.

Partierne Siumut og Naleraq vil i dag underskrive samarbejdsaftalen.

- Jeg er netop ankommet til Ilulissat for at underskrive samarbejdsaftalen med Naleraq. Jeg kan fortælle, at jeg ifølge aftalen tiltræder som ny borgmester, og Naleraq får posten som 1. viceborgmester. Hvem der får posten som 2. viceborgmester er endnu ikke afklaret, siger Sakio Fleischer, Siumut.

Siumut og Naleraq vil underskrive samarbejdsaftalen i dag klokken 13.00 i Kulturhuset Sermermiut.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl

Brevstemmer indgår også i fintællingen af stemmerne.