airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Antallet af pladser på daginstitutioner skæres ned i to byer

Dårlig indeklima i en vuggestue i Ilulissat og mangel på arbejdskraft samt et rum, der ikke er beregnet til ophold for børn hele dagen i en aldersopdelt børnehave i Qaanaaq er årsagerne til nedbringelsen af antallet af børn på daginstitutioner i de to byer.
13. juli 2021
En nedbringelsen af antallet af vuggestuepladser med seks i Ilulissat og nedbringelse af ti pladser i en aldersopdelt børnehave i Qaanaaq vil ikke få større følger for ventelisterne i nævnte byer. Derfor godkendte kommunalbestyrelsen på det ordinære møde den 23. juni indstillingen om at skære ned på antallet af pladser i de to daginstitutioner.

I Ilulissat vil nedbringelsen ske ved, at de første seks pladser, som bliver ledige, ikke bliver genbesat, og i Qaanaaq vil ti børn komme i skolealderen og vil derfor overgå til fritidsordningen.

Luftmangel og uegnet rum
Antallet af børn i vuggestuen Mikisoq i Ilulissat ønskes bragt ned, så de tre stuer med hver 12 børn og tre voksne kan få bedre indeklima og bedre arbejdsmiljø for de 12 ansatte.

Til trods for, at ventilationsanlæggene kører uafbrudt, bliver CO2 niveauet for højt i stuerne. Dette medfører luftmangel i stuerne, hvor brugerne døjer med vejrtrækningsproblemer og udslæt. Desuden optager vuggestuen ikke elever eller specialstøtteelever på grund af de trange forhold.

Vuggestuen Mikisoq har til huse i et af de ældste blokke i Ilulissat, de såkaldte hvide blokke, som blev bygget i 1976. Antallet af vuggestuepladserne skal skæres ned fra 36 til 30 pladser.

I Qaanaaq skæres antallet af pladser i den aldersopdelte børnehave Ajaajaqarfik ned med ti pladser på grund af mangel på arbejdskraft og fordi et af rummene ikke egner sig til ophold hele dagen.

Egentlig er børnehaven beregnet til 32 pladser, men antallet af pladser blev forøget med ti pladser i 2016 for at nedbringe ventelisten.

Den største årsag til nedsættelsen af pladser er, at rummet til de ti ekstra børn ikke er beregnet til ophold for børn hele dagen, da rummet fra starten af var indrettet til soverum. Vinduerne i rummet er små og sidder højt oppe, og rummet er uden tilknytning til toiletfaciliteter og håndvask. Desuden er der for meget larm i dette rum, som heller ikke egner sig til at blive brugt som aktivitetsrum.

Nu oplever børnehaven mangel på arbejdskraft, og der er en enkelt køkkenhjælper, der skal sørge for bespisning af 42 børn, hvilket er belastende for en enkelt ansat at skulle udføre.

På kommunalbestyrelsesmødet fremførte Ane Qujaukitsoq, Siumut, og bosiddende i Qaanaaq, et ønske om, at muligheden for at etablere dagpleje i Qaanaaq skal undersøges. Dette blev optaget i referatet.

Der er nu 11 børn på venteliste til en vuggestueplads og otte børn på venteliste til en børnehaveplads i Qaanaaq.

I Ilulissat er der 55 børn på venteliste til en vuggestueplads og 22 på venteliste til en børnehaveplads.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl