airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 24 for Centerområde ved Kredsretten, Ilulissat, er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 19.8.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
20. august 2021

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget er blevet til på baggrund af en projektansøgning fra Hotel Icefiord.

Målet med planen er at sikre, at der er mulighed for at udvide hotelfaciliteterne i området, at den gamle anløbsbro kan tages i brug og samtidig sikre et sammenhængende byområde. Derfor udlægges der to nye byggefelter til aktiviteter der knytter sig til hotelvirksomhed og ændres på detailområdegrænserne, så anløbsbroen er placeret i ét detailområde.

Kommuneplantillægget muliggør at bygninger i området kan fremstå umalede og at der ved etablering af parkeringspladser kan opstilles ladestandere til elbiler.

I den tidligere plan for området, var der særlige bestemmelser tilknyttet b-1793. Det nye kommuneplantillæg udlægger et byggefelt omkring bygningen, så disse bestemmelser nu er tilknyttet byggefeltet i stedet for b-nummeret.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger fra den 8.6.2021 til 30.07.2021, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside: https://kommuneplania.avannaata.gl/media/3718/kpt-nr-24-c15-kredsretten.pdf