airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sprængning til nyt boligområde i Ilulissat Nord

Borgerne i det nordlige Ilulissat har sandsynligvis bemærket støj og rystelser fra terrænregulering i byens nordøstlige hjørne. Byudviklingen af det nordlige Ilulissat fortsætter øst for lufthavnsvejen, hvor KJ Greenland byggemodner et større område til byggeri af nye boliger.
14. september 2021

Når terrænreguleringen og byggemodningen er tilendebragt vil der være skabt mulighed for at bebygge området, som vil indeholde blandede boligtyper i form af etagebyggeri og tæt-lav boligbebyggelse i 1-3 etager samt en legeplads.

Derved fortsætter udviklingen af Ilulissat i nordlig retning imod den kommende lufthavn og forestående kvarterer i Ilulissat Nord

Byggeområdet er afgrænset således at miljøet i beskyttelseszonen omkring drikkevandssøen ikke påvirkes. Under selve byggeperioden skal der tages ekstra forholdsregler for at undgå forurening af byens drikkevandsreservoir.

Byudviklingsprojektet bygger på en projektansøgning fra KJ Greenland, der blev vedtaget efter offentlig høring i foråret 2020.

Se kortet over byggeområdet her.

 

Det vedtagne kommuneplantillæg kan hentes her.

Forvaltningen for Teknik