airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vej til hundepladser i Ilulissat

Avannaata Kommunia har modtaget klager fra borgere vedrørende den nye grusvej, der er under anlæggelse til hundepladserne ved Atersuit i Ilulissat. Kommunen opfordrer imidlertid borgerne til at være tålmodige, da anlægsarbejdet desværre endnu ikke er færdigt. Entreprenøren arbejder fortsat på at få de sidste 100 meter samt planering af vejforløbet klar inden årets udgang.
8. november 2021
25 tons tunge entreprenørmaskiner kører rundt for at transportere og anlægge sten og skærver på et ellers ustabilt silt lag. Disse maskiner har flere gang siddet fast, alt imens den anlagte vej synker yderligere, når de kører frem og tilbage. Dette arbejde kan udføres langt nemmere, når undergrunden er frossen.

- Ud over de store maskiner, der transporterer sten på vejen, er snescootere og hundeslæder begyndt at køre på vejen. Larvefødderne på snescooter og bremseanhængerne bag på hundeslæderne, som er lavet af gummi, hvirvler sten op fra vejen, hvilket besværliggør vejarbejdet yderligere. Vi vil derfor opfordre borgerne til ikke at køre på vejen. De må være tålmodige så længe vejarbejdet pågår, oplyser Teknisk Forvaltning og fortsætter:

- Samtidig bliver det nok også nødvendigt løbende at tilføre grus til vejen, som henover årene vil synke ned i vådområdet. Om vejen skulle have været fæstnet til grundfjeldet, skulle anlægsbudgettet have været et helt andet, og derfor er denne langt billigere løsning valgt.

Beslutningen om at anlægge vejen blev truffet af kommunalbestyrelsen i november 2019 til at forbedre fremkommeligheden for borgere med hundehold. Vejen er således beregnet til transport af hundefoder og vand ud til hundepladserne.

Vejen skal have en længde på 1 kilometer, og entreprenøren mangler at anlægge de resterende 100 meter samt færdiggøre planeringen af vejen, så den kan blive egnet til kørsel. Vejen forventes færdig ved udgangen af året.

Tekst: Teknisk Forvaltning