airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30, Asfaltværk, Ilulissat

I forbindelse med anlæggelsen af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat er der behov for asfalt til den nye landingsbane og til forlængelsen af lufthavnsvejen ud til den nye lufthavnstermi-nal. Det nuværende asfaltværk i Ilulissat er opført i erhvervsområdet B07, som ligger centralt i byen. Der er behov for at dette anlæg udvides og flyttes tættere på lufthavnsområdet.
8. marts 2022

Dette kommuneplantillæg fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser for et nyt delområde til tekniske formål, Delområde E13, som fremover vil kunne anvendes til asfaltværk tæt på lufthavnsområdet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 07.03.2022 til og med 02.05.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er at fastlægge anvendelsen af Delområde E13 til tekniske formål i form af asfaltværk, og at fastlægge bestemmelser for anlæggets placering og omfang, så det sikres at lufthavnens krav til hindringsfrie luftsrum respekteres.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.05.2022.