airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 30 for et område til tekniske formål i form asfaltværk ved lufthavnen i Ilulissat er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
17. juni 2022

Kommuneplantillæg nr. 30

Kommuneplantillæggets formål

I forbindelse med anlæggelsen af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat er der behov for asfalt til den nye landingsbane og til forlængelsen af lufthavnsvejen ud til den nye lufthavnsterminal.

Dette kommuneplantillæg udlægger et nyt delområde til tekniske formål, Delområde E13, som kan anvendes til asfaltværk tæt på lufthavnsområdet. Delområdet er i dag en del af et stort friholdt område nordøst for Ilulissat. Delområdet omfatter et areal på cirka 2,3 ha, som henligger i ubebygget naturtilstand.

Kommuneplantillæggets formål er at fastlægge anvendelsen af Delområde E13 til tekniske formål i form af asfaltværk, og at fastlægge bestemmelser for anlæggets placering og omfang, herunder anlæggets maksimale højde. Byens eksisterende asfaltværk kan således justeres og flyttes til det nye delområde.

Under den offentlige høring modtog kommunen to indsigelser til forslaget til kommuneplantillægget. Disse har ikke givet anledning til ændringer af indholdet i det endelige kommuneplantillæg, men Udvalget for Teknik har besluttet, at asfaltværket skal flyttes til en anden placering igen, inden den nye lufthavn tages i brug.