airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 23 for boligområde i Qeqertaq er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
17. juni 2022

Kommuneplantillæggets formål

Baggrunden for dette kommuneplantillæg er et ønske om at udvide boligområdet i Qeqertaq. Det er et ønske lokalt og i Avannata Kommunia, at boligforholdene i bygden forbedres for at undgå fraflytning. Dette kan primært ske ved erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering, da det eksisterende boligområde stort set er fuldt udnyttet. Med dette kommuneplantillæg skabes der mulighed for at opføre enkelte nye boliger, idet boligområdet Delområde A01 udvides og der fastlægges nye overordnede bestemmelser for delområdet. Formålet er således at imødekomme en konkret efterspørgsel, og at Qeqertaq kan fortsætte med at udvikle sig i fremtiden.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at der kan indsendes arealansøgninger til ny boligbebyggelse indenfor det udvidede delområde.

Kommuneplantillæg nr. 23