airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 27 for et nyt boligområde til etageboliger ved Qoororsuup Aqq. i Ilulissat.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
17. juni 2022

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæggets formål

Sannassisoq ApS ønsker at etablere personaleboliger i nærhed til virksomhedens aktiviteter. Der er konkret ansøgt om ændret anvendelse for en del af Sannassisoq ApS eksisterende erhvervsarealtildeling i delområde 1200-B08.

I den forbindelse udvides afgrænsningen for det tilgrænsende boligområde 1200-A26 til at omfatte det ansøgte areal.

Kommuneplantillægget fastlægger nye detaljerede bestemmelser for detailområde A26.4, hvor der gives mulighed for at etablere etageboligbebyggelse. I detailområdet udlægges ét nyt byggefelt, hvor der kan opføres ny bebyggelse i maks. 2 etager med op til 8 boliger.

Der er ikke indkommet nævneværdige bemærkning til forslaget til kommuneplantillægget under høringsperioden, og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget uden ændringer af indholdet.