airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af Sømandsmissionens hotel i Ilulissat

Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning, som allerede har været annonceret. Sømandsmissionen ønsker at udvide deres hotel, som er beliggende i Delområde A29 i Ilulissat.
20. juni 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 20. 06.2022 til og med 01.08.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge bestemmelser for detailområde A29.3, så der konkret åbnes mulighed for en udvidelse af hotellet. Hoteludvidelsen placeres bl.a. på et areal, som tidligere var planlagt til etageboligbebyggelse.

Andre formål med tillægget er at sikre, at udvidelsen forbindes med, og visuelt fremtræder som en naturlig del af, det eksisterende hotel, men hvor en nutidig arkitektur kan danne ramme om nye værelsestyper og mere tidssvarende servicefaciliteter.

I den forbindelse skal der sikres mere parkering ligesom tillægget skal muliggøre en supplerende vejadgang samt en stiforbindelse til Mittarfimmut Aqqutaa.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 01.08.2022.