airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37, Boligområde ved Illuigaq, Uummannaq

Planen omfatter en opdatering af delområdets byggefelter, herunder udlæg af nye byggefelter, udtag af eksisterende byggefelter og justering af eksisterende byggefelter, samt ændring af vejudlæg.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.09.2022 til og med 30.10.2022.
16. september 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37

Kommuneplantillæggets formål
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge nye byggefelter inden for delområde A12, for at give mulighed for opførelse af flere boliger.

Kommuneplantillaeg37

Udlæg af nye byggefelter sker som følge af ansøgninger om opførelse af nye selvstyreboliger og en enkelt privat bolig, mens ændring af vejudlæg og justering og udtag af eksisterende byggefelter sker som følge af tilpasning til konkret projekt for byggemodning og for at tilpasse allerede udnyttede byggefelter til de faktiske forhold.

Kommuneplantillaeg37_2

Byggefelter til ungdomsboliger forbeholdes offentlige boliger efter ansøgning fra Selvstyret.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 30.10.2022.