airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for Delområde 1200-A21, Niels Dorph-ip Aqquserna

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra KJ Greenland A/S.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 07.12.2022 til og med 01.02.2023.
8. december 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for Delområde 1200-A21

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge området til boliger i form af blandet boligbebyggelse. I den forbindelse udvides afgrænsningen for delområde 1200-A21, og der fastlægges nye detaljerede bestemmelser for detailområde A21.2, hvor der gives mulighed for at etablere åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Planen fastlægger desuden bestemmelser for udlæg af interne veje og parkering.

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 01.02.2023.