airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budgettet for 2023 for Avannaata Kommunia er vedtaget

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har vedtaget kommunens budget for 2023, som viser en kassebeholdning på 31 mio. kr. ved udgangen af året.
2. december 2022

”Jeg er meget tilfreds med, at der er så stor enighed om budgettet for 2023 og for de kommende år. Det giver et godt grundlag at arbejde ud fra,” siger borgmester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia.

Alle partier, på nær ét uafhængigt medlem af kommunalbestyrelsesmedlem stemte for budgettet for 2023. 

”Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg har haft nogle gode og grundige drøftelser undervejs og det er resultatet af et rigtig godt samarbejde partierne imellem, at vi er nået i mål med et balanceret budget og en pæn kassebeholdning ved årets udgang,” siger Palle Jerimiassen.


Se hele referatet af kommunalbestyrelsesmødet d. 25. november 2022 , hvor budgettet blev behandlet og vedtaget. Hér finder du også flere detaljer om Budget 2023.

Hovedtal i budget 2023.

Budgettet viser indtægter på i alt 996.260 mio. kr. Knap halvdelen forventes at komme ind i skatteindtægter og bloktilskuddet er på godt 552 mio. kr.

Hovedtallene for driftsudgifterne er fordelt på:

Familieområdet 326 mio. kr.

Udviklingsområdet 311 mio. kr.

Administration 170 mio. kr.

Forsyningsområdet 15 mio. kr.

Teknisk område 50 mio. kr.

Erhvervsområdet 27 mio. kr.

Anlægsområdet 80 mio. kr.

Kommunens kassebeholdning budgetteres med at være 31,5 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Anlægsprojekter fra 2022 er udskudt til 2023 – i alt 30,6 mio kr.

En del af de anlægsprojekter, der har været på budgettet for 2022 på kr. 30,6 millioner er ikke blevet gennemført og nogle af de igangsatte anlægsprojekter mangler at blive gjort færdige.

Selv om flere af anlægsopgaverne har været i udbud, så er der ikke blevet budt på dem.

”Vi mærker tydeligt, at der er en stor mangel på arbejdskraft og det bremser vores mulighed for at sætte gang i anlægsprojekter som fx veje og skolebyggeri, der allerede er sat penge af til, ” siger borgmester Palle Jerimiassen.

Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet i forbindelse med budgettet for 2023, at anlægsbudgettet justeres i forhold til anlægsbranchens kapacitet, så det i 2023 ligger på et budget på ca. 80 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetbehandlingen, at den kommunale skatteprocent for 2023 er uændret 28%.

Kommunalbestyrelsen takkede hinanden for et godt arbejdsår og ønskede hinanden en god juletid.