airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 for Delområde 0003-L01, Eqi

Kommuneplantillæg nr. 38 er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning, som allerede har været annonceret. Avannaata Kommunia har efter vurdering af høringssvar givet arealreservation til World of Greenland.
1. december 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.11.2022 til og med 25.01.2023.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget omfatter det rekreative område ved Eqip Sermia, der er en af Grønlands mest aktive gletsjere. Området, der er en del af det åbne land, ligger ca. 70 km nord for Ilulissat og er et populært udflugtsmål for turister.

Kommuneplantillæggets formål er at sikre mulighed for etablering af ny bebyggelse og anlæg.  Konkret sikres mulighed for at der kan opføres nye turisthytter og teltpladser med tilhørende service- og fællesbygninger samt sanitets-, vand- og energianlæg. Endelig skal planen sikre friholdelse af den eksisterende vandresti ind til Indlandsisen, der forløber nord-syd gennem området.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.01.2023.