airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familieafdelingen søger aflastningsfamilier og akutte plejefamilier

Vil I gerne være plejefamilie til børn, der har brug for støtte eller være aflastningsfamilie for handicappede børn?
27. januar 2023
Foto Visit Greenand

Familieafdelingen, efterlyser familier, der kan varetage opgaven som plejefamilie, aflastningsfamilie eller akut plejefamilie.

Almindelige plejefamilier varetager omsorgen for børn i aldersgruppen 0-18 år, der er anbragt uden for hjemmet i kortere eller længere tid.

Professionelle plejefamilier varetager ligesom den almindelige plejefamilie omsorgen for børn mellem 0-18 år, der er anbragt uden for hjemmet. Til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Avannaata Kommunia og plejeren.

Aflastningsfamilier varetager omsorgen for børn, hvis forældre har brug for at blive aflastet i hverdagen. Aflastningsfamilier har typisk barnet hver anden eller tredje weekend.

Akut plejefamilier varetager omsorgen for børn der er akut anbragt, i aldersgruppen 0-18 år, i kortere periode eller højst 30 dage efter anbringelse.

Hvis du er interesseret i at være plejefamilie kontakt:

Avannaata Kommunia telefon 70 18 00 åbningstiden er fra kl: 09:00 – 15.00 (onsdag lukket)

e-mail: meeqqat@avannaata.gl  

Vi forventer

  • I kan samarbejde med familieafdelingen og Skole
  • I har overskud til at dække børnenes behov
  • I er åbne og samarbejdsvillige
  • I har erfaring med pasning af børn
  • Ren straffeattest
  • i er sunde og raske
  • I er fysisk og psykisk stabile

Vi kan tilbyde

  • Råd, vejledning og supervision
  • Plejevederlag efter gælden regler
  • Kurser for plejefamilier
Jeg ønsker at blive plejefamilie -download ansøgningsskema
Foto: Visit Greenland