airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Eqi - Kommuneplantillæg nr. 38 for Delområde 0003-L01, Eqi

Kommuneplantillægget omfatter det rekreative område ved Eqip Sermia, der er en af Grønlands mest aktive gletsjere. Området, der er en del af det åbne land, ligger ca. 70 km nord for Ilulissat og er et populært udflugtsmål for turister.
1. maj 2023

Kommuneplantillæggets formål 

Kommuneplantillæggets formål er at sikre mulighed for etablering af ny bebyggelse og anlæg. Konkret sikres mulighed for at der kan opføres nye turisthytter og teltpladser med tilhørende service- og fællesbygninger samt sanitets-, vand- og energianlæg. Endelig skal planen sikre friholdelse af den eksisterende vandresti ind til Indlandsisen, der forløber nord-syd gennem området.

Kommuneplantillæg nr. 38 for Delområde 0003-L01, Eqi

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 26.04.23, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillægget kan også ses på kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/godkendt/