airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 for opførelse af flere turisthytter i et særlig rekreativt område ved „Attartoq“ i Delområde 003-l14 - Det åbne land

Formålet med dette kommuneplantillæg er at styrke området ved Attartoq ved at udlægge muligheden for at etablere flere større turisthytter.
1. maj 2023

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 26.04.2023 til og med 07.06.2023.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.06.2023.

https://kommuneplania.avannaata.gl/media/4342/forslag-kpt-36-attartoq-dk-kal.pdf

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med dette kommuneplantilæg er at styrke området ved Attartoq ved at udelægge mulighet for etablering af flere større turisthytter. Fastlæggelse af nye bestemmelser for delområdet, skal finde grundlag for fremtidig komerciel turisme, hvor der åbnes op for flere ansøgere parallelt med at besyttelse af naturen og kulturarven sikres.

Delområdet ligger i Det åbne land, grændser op til Den landskabelige bufferzone for UNESCO ved Ilulissat isfjord og forventes derfor at kunde sees fra UNESCO-området. Ferdsel til / fra området må ske inden for fastlagte kørselskorridorer på vinteren med snescooter/ hundeslæde eller på opmerkede vandreruter på sommeren, for at ivaretage den sårbare natur.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.06.2023.

https://kommuneplania.avannaata.gl/media/4342/forslag-kpt-36-attartoq-dk-kal.pdf