airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Orientering om overdragelse af borgmesterens forpligtelser til Avannaata Kommunia ved årsskiftet vedr. Storskalaprojekter

29. december 2017

Den forgangne valgperiode er ved at rende ud for Qaasuitsup Kommunia og nye kræfter står parat til at tage over fra det nye år, hvor jeg træder tilbage fra min aktive politiske karriere.
Derfor har jeg brugt den sidste tid med at kigge tilbage for at overdrage nogen af de projekter der er i gang og storskalaprojekter der er i igangsat til at blive overdraget til Avannaata Kommunia.

Forudsætningen for at kunne overdrage med god samvittighed for kommunalbestyrelsen til de to Overgangsudvalg, har været en solid økonomisk vækst i Qaasuitsup Kommunia i hele valgperioden og i særdeleshed i budgetåret 2017. Denne vækst og forudsigelse har holdt stik og kommunen kan slutte dagsdato budgetåret 2017 med en kassebeholdning på omkring 111 mio. Kr.

Selv om lufthavnsudvidelsen stadigvæk lader vente på sig, så har Qaasuitsup Kommunia i forståelse med Overgangsudvalget i Avannaata Kommunia arbejdet sideløbende med Storskalaprojektet “Ilulissat byudvidelse”, som nu er fremadskreden. Det eneste der afventes er VVM- redegørelsen, der er udsat til engang i februar måned 2018. Når den er faldet på plads, vil den endelige byudviklingsplan foreligges til høring i offentligheden samtidig med at Kalaallit Airport fremligger deres planer for lufthavnsudvidelsen i Ilulissat med de begrænsninger VVM redegørelsen vil få for udviklingsplanerne.

Løsningen for byudvidelsen i Ilulissat er efter Qaasuitsup Kommunias og Avannaata Kommunias vurdering en fremtidssikret løsning med vision om en bæredygtig kommune som er i balance med sig selv og sine omgivelser. Derfor vil det være en udfordring for kommunen at fremtidssikre udviklingen i regionen, men ikke kun for Ilulissat men også for hele Diskobugten og for hele nordregionen.
Det er derfor Qaasuitsup Kommunias og Avannaata Kommunias vurdering, at lønsomheden skal have 1. prioritet for alle projekterne, såfremt det skal lykkedes for Avannaata Kommunia, at sætte mærkbart skub i udviklingen.
Strategien for sætte skub i udviklingen er:
1. At flytte Sprængstofdepotet længere mod nord.
2. At flytte Vandspærrezonen til bunden af Breddebugten.
3. Der etableres permanent affaldssortering i den nye industriområde.
4. Der bygges en ny vej bag om Atersuit ud til lufthavnsområdet og længere ud til Breddebugt. Dette vil give andre muligheder til at udnytte området på en mere lønsom måde.
Disse dispositioner vil skabe i første omgang interesse i erhvervslivet til at investere i udviklingstiltag i byen men også resten af kommunen.

Det er Qaasuitsup Kommunias og Avannaata Kommunias overbevisning, at følgende projekter vil kunne bære lønsomheden i by- og regionsudviklingen i henhold til erhvervsjuristernes vurdering.

a. Bæredygtig udnyttelse af levende resourcer
b. Anlæggelse af kajanlæg
c. Udvidelse af vejnettet
d. Bygning af Overdækket Multihal
e. Svømmehal i tilknytning til Multihallen
f. Byforskønnelsesprojektet heriblandt affaldshåndtering
g. Byudvidelsen mod Nordrenæs og Breddebugt med boligområder, fælles områder og industriområde
Dette område vil blive redegjort når den politiske beslutningsgrundlag foreligger og der er taget stilling hvilken OPP-løsning kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia vil anbefale Naalakkersuisut om en bæredygtig udvikling i Ilulissat og nordregionen.

For at dokumentere og begrunde en kommune i balance har Qaasuitsup Kommunia i samarbejde med Københavns universitet planlagt en seminar om bæredygtighed i første omgang i Diskobugten i dagene 9. – 12. April 2018.

Med tak for året der er gået, vil jeg takke borgerne i Qaasuitsup Kommunia for deres gode indsats og kan hermed med god samvittighed overlade roret til Borgmester Palle Jerimiassen ved årsskiftet for Avannaata Kommunia.

Godt nytår

Borgmester

Ole Dorph
Qaasuitsup Kommunia

Formand for  Overgangsudvalget

Palle Jerimiassen
Avannaata Kommunia