airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af betalingsvedtægt for byggemodning inden for boligområde A32 i Ilulissat

16. februar 2018

Betalingsvedtægtens formål:
Baggrunden for at udarbejde betalingsvedtægt for byggemodning i delområde A32 "Boligområde syd for drikkevandssøen" i Ilulissat Nord er, at skabe grundlag for og at fastsætte retningslinjer for opkrævning af byggemodningsandele ved byggeri og anlæg.

Når byggeri og anlæg gennemføres, opkræves byggemodningsandele for hvert enkelt byggefelt efter bestemmelserne i denne betalingsvedtægt.

Betalingsvedtægten har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Betalingsvedtægt.pdf