airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Najukkami ataatsimiititaliat siulliit inissittut

1. marts 2018

Ilulissani Uummannamilu Najukkami Ataatsimiititaliat 28. februar 2018 inissititerlutik ataatsimiipput, ukulu siulittaasutut tulliatullu inissillutik:

Ilulissat:
Siulittaasoq: Juaanna Abelsen Petersen
Siulittaasup tullia: Jens Peter Rosbach

Uummannaq:  
Siulittaasoq: Sabine Fleischer
Siulittaasup tullia: Ann Andreassen

Pilluaqquagut sulilluarnissaannillu kissaallugit.