airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ilulissat: Najukkami ataatsimiititaliamiit innuttaasunut nutaarsiassat

4. maj 2018

Najukkami ataatsimiisitaliaq Ilulissani 2018 februar 28 aallarnerfingalungu pisortatingoortumik atuutilerpoq. Najukkami ataatsimiisitaliami innuttaasut qinigaat sisamat ilaasortaapput, ataaseq kommunalbestyrelsemi ilaasortaq peqataavoq, sullissivimmilu aqutsisoq ataatsimiititaliami allattaalluni.

Ataatsimiititaliami ilaasortat:
• Juaanna Abelsen-Petersen
• Ane Lone Bagger
• Brian Grønvold
• Jens Ole Nathanielsen
• Jens Peter Rosbach
• Allatsi, Sussi Cortzen

Najukkami ataatsimiititaliaq sulilluni aallartereerput. Najukkami ataatsimiisitaliap suliassaasa ilagaat Isumaginninnermi suliassat  tassaasut pitsaaliuineq siunertaralugu innuttaasunik ataatsimoortitsineq.

Teknikkikkut ingerlatsivinnut pilersuinermullu suliassat, tassani pineqarput najugarisap iluani innuttaasut atungaannik pitsanngorsaaneq.

Najukkami inuussutissarsiutinut tunngasunik  suliniutit najukkami inuussutissarsiornikkut atukkanik, inuussutissarsiortut peqatigalugit siuarsaanerit pitsanngorsaanerit. Aamma timersornermut tunngasut, soorlu timersorneq aqqutigalugu pinaveersaartitsineq, atortutigullu siuarsaaneq.

Najukkami ataatsimiititaliamiit illoqarfitsinni susoqarnera malinnaavigaarput.
Aningaasanik missingersuusiornissamut tunngatillugu susassaqartunut assigiinngitsunut ataatsimeeqatiserinnilluta aggersaanikuuvugut, suliaareersunik pilersaarutinillu tusarniaalluta, ilaatigut illoqarfitsinni teknikkikkut ingerlatsinermut tunngasunik tusarniaavugut, Sunngiffimmi susassaqartitsinermi aammalu pikialaartitsinermut tunngatillugu kulturhus Sermermiut pilersaarutaanik tusarniaalluta, sunngiffimmi susassaqartitsinermut tunngasunik tusarniaavugut. Illoqarfitsinni innuttaasunit anngussivigineqartarpugut suliniutissanik kissaateqartunik, Taamaalilluta qulakkeersiinnaanngorparput ukioq manna suut suliniutingineqarsinnaanersut, soorunami innuttaasunik katersuutsitsinissaq isumasiuinissarlu aamma eqqartorparput angussallugu.

Massakkumut aallartissutitut Avannaata qimussersuaqarneranut atatillugu Manumina qimmeq pillugu ilisimatusartoq ataatsimiititaliamiit tikisinnikuuaarput. Massakkullu Uge 18-mut atatillugu ilaqutariinnut aliikkusersuinissaq tullinnguupparput, tassani Piitannguaq Alaufesen maanga illoqarfitsinnut aliikkusersuiartortinnissaa pilersaarutigivarput. Ataatsimiititaliap ilanngullugu pikialaartitsineq innuttaasullu ataatsimoornissaat suliassaraa.

Teknikkimut tunngatillugu illoqarfitsinni ulluinnarni innuttaasunut atungassarititaasunut, soorlu aqquserngit angallaffiusut, innuttaasunut pittanngorsaataasinnaasut pillugit suliniutigut nalilersortillugit massakkut ingerlarpagut. Illoqarfitsinni pisariaqartitsineq aallaavigalugu tulleriaarinerit ingerlatissuagut. Innuttaasullu qanimut suleqatiginissaanut siunnerfeqarpugut. 

Inuss. Inull.
Najukkami Ataatsimiitsiliaq