airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Et løft af den grønlandske folkeskole

28. maj 2018

I 2014 blev der udleveret iPads til alle skoleelever i de to grønlandske kommuner Qeqqata og Kujalleq. Med teknologi som løftestang ønskede man at ændre den måde, hvorpå eleverne lærer. Projektet indeholdt et stort potentiale af både praktisk og, ikke mindst, pædagogisk karakter. Dog var der to store udfordringer: Internetforbindelsen var dårlig, og de to kommuner stod meget alene med den nye pædagogiske tilgang. “Et løft af den grønlandske folkeskole” skal ses i forlængelse af dette projekt. Men denne gang er det et fælles grønlandsk projekt. Alle grønlandske kommuner står nu samlet bag initiativet, som bygger på tæt involvering og samarbejde med både læreruddannelsen og Selvstyret. Netop nu udlægges der desuden et søkabel, som vil resultere i tilfredsstillende båndbredde til 92% af Grønlands indbyggere.

Med en implementering over de næste fem år indebærer projektet, at alle folkeskoleelever i hele landet vil få en iPad, at alle lærere og ledere vil modtage massiv kompetenceudvikling, og at både den daglige undervisning og skolernes administration vil blive IT-understøttet. Projektet skal ses som svar på en udfordrende geografi med mange små og fjerntliggende skoler og en folkeskole, der ifølge de seneste evalueringer har hårdt brug for et markant kvalitetsløft. Projektet vil pege frem mod en ny pædagogisk og didaktisk tilgang, der skal sætte eleven og dennes aktivitet og produktion i centrum. Samtidig åbner projektet for en lang række nye initiativer omkring fjernundervisning og e-læring.

Det er de grønlandske kommuner, der står bag projektet, men det foregår i samarbejde med både læreruddannelsen og Selvstyret. Læreruddannelsen vil på samme måde som folkeskolen blive it-understøttet og vil i fremtiden udbyde efteruddannelse af lærere i tråd med projektet. Selvstyret vil understøtte med teknologisk udvikling og udarbejde undervisningsmaterialer til en itbaseret undervisning.

At et helt land på denne måde tager et så radikalt og altomfattende spring ind i en ny undervisningsverden, gør dette projekt til et historisk projekt. Det handler om at løfte en hel skoleverden. Denne proces er spændende internationalt, hvor både folkeskoleundervisning og oprindelige folk er højt prioriterede. Allerede nu er der international interesse i at følge projektet, og der er etableret dialog med UNICEF og Ceibal Foundation, Uruguay, om erfaringsudveksling, ligesom Forum for Oprindelige Folk og Verdensbanken forventes at være interesseret. Apple har officielt erklæret sin interesse i at støtte op om projektet gennem hele projektperioden.

Projektet skal resultere i, at folkeskoleeleverne i Grønland om fem år får bedre karakterer, og at flere unge vil fortsætte i uddannelse efter folkeskolen. Disse resultater vil blive dokumenteret af en uafhængig evaluering – støttet af en international rådgivningsgruppe.

Den grønlandske folkeskole bliver hermed klar til at tackle fremtiden.

Læs mere:
Et løft af den grønlandske folkeskole.pdf