airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

FamilieCentret, Åben rådgivning

29. maj 2018

Tilbud om samtaler for alle borgere
Borgerne har mulighed for personligt at møde op i Familiecenteret Illumiut 8 eller ringe til 385579, Mandag 9:00 – 11:00.

 

Tilbud til alle borgere
Der er ikke altid mulighed for os selv at klare problemerne.
Nogle gange er det bedre at tale sammen med en erfaren socialarbejder.
Familierådgivningen tilbyder dig samtaler, uanset om problemet er lille eller stor.

Tag imod tilbuddet.

 

Hvad kan man henvende om?
Ud fra dit personlige problemstilling og det kan være med; ensomhed, uoverensstemmelser, problemer, tvivl, tunge tanker, egen utilfredshed.
Det kan også være rystende oplevelser med dertil hørende uovervindelige angstanfalde, forstyrret søvnmønster, fysiske og somatiske problemer, disse kan du henvende dig om.
Forældre kan have bekymringer for deres unge, som er i udvikling og det kan f.eks. være tvivl om hjælp til barn/børn i deres udvikling.

Mange forældre kan have behov for at snakke om deres børn i puberteten som afstedkommer eksempelvis disse problemer: Når unge i deres liv kommer i tvivl om, hvordan de skal komme videre, således rådgives de til om, hvordan de kan samtale med dem.

Sådanne problemstillinger kan man rådgives om i Åben rådgivning.

Åben rådgivning er underlagt tavshedsløfte; forstået således, at familierne ikke bliver registreret; kun navn, alder og tlf.nr. anmodes ifm. statistik.