airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse: B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq


Renovering og ombygning af ventilationsanlægget
12. september 2018

19/9-18: rettelser

0919_RETTELSESBLAD NR 1.pdf

0919_V57200A_1 sal_RevA.pdf

0919_V57401A_Principdiagram_Ventilation_RevA.pdf

0919_V-X-001_dokumentfortegnelse_VVS_RevA.pdf

_______________________________

På vegne af bygherren, Avannaata Kommunia, Uummannaq udbydes hermed flg. arbejde i offentlig licitation: 

 • Renovering og ombygning af ventilationsanlægget
 
Arbejdet omfatter VVS, ventilation- og el arbejder og udbydes i en samlet hovedentreprise.

For entreprisen er følgende tidsplan gældende:

Udsendelse af udbudsmateriale

10.09.2018

Spørgefrist

24.09.2018

Licitation

01.10.2018

Kontraktdato

05.10.2018

Projektgennemgang på stedet

Primo november 2018

Igangsætningstermin

Primo november 2018

Afslutningstermin

D. 21. december 2018

Besigtigelse, spørgsmål og licitation.
Besigtigelse af bygningen kan ske ved kontakt til ingeniør Peter Mølstrøm, Forvaltning for Anlæg og miljø, Uummannaq – tlf.nr. 95 45 20 eller pr. mail: pmo@avannaata.gl

Spørgsmål til udbudsmaterialet
Ved eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan der indtil onsdag d. 24. september rettes skriftlig henvendelse til edp@cowi.com

Afgivelse af tilbud
Tilbuddene skal afleveres ved fremsendelse af tilbuddet pr. mail: pmo@avannaata.gl

Tilbuddet skal være Avannaata Kommunia i hænde senest d. 01.10.2018 kl. 10.00.

Alle positioner i tilbudslisten skal være udfyldt for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

Tildelingskriteriet er laveste bud, idet der gøres opmærksom på, at eventuelle forbehold vil blive kapitaliseret i forbindelse med sammenligning af de indkomne bud.

Der skal gøres opmærksom på, at byggearbejdernes gennemførelse forudsætter Avannaata Kommunias endelige godkendelse af byggearbejdets økonomi.

Med venlig hilsen
COWI A/S
Edward Przeworski

 

01_US_B1600.pdf

02_I302_Plan_Stue_VVS.pdf

03_I303_Plan_Tagrum_VVS.pdf

04_I306_Varmediagram.pdf

05_I307_Ventilationsdiagram.pdf

06_SA_B1600.pdf

07_TL_VVS- og elarbejder.pdf

08_Bilag_samlet.pdf

09_Varmediagram_Ventilation.pdf

10_Stueplan_VVS_Ventilation.pdf

11_1 sal.pdf

12_Fælles opholdsrum.pdf

13_Ventilationsrum_Plan_snit.pdf

14_Principdiagram_Ventilation.pdf

15_dokumentfortegnelse_VVS_1.pdf