airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UDBUDSSKRIVELSE: 4 stk. Illorput 2100 huse (91 m²) i Kullorsuaq

20. december 2018

Avannaata Kommunia udbyder hermed ovennævnte opgaver i offentlig licitation.

Opgaven udbydes i 2 hovedentrepriser:
Hovedentreprise nr. 1 – Opførelse af 4 stk. fundamenter inkl. KERTO dæk til de 4 huse.
Hovedentreprise nr. 2 – Udførelse af de resterende arbejder til de 4 huse.
BEMÆRK at materialer til de 4 huse er bygherreleverance.

Licitationen afholdes hos:
Avannaata Kommunia – Teknisk Forvaltning – Noah Mølgårdip Aqq. 9 – 3952 Ilulissat
Kontaktperson: Attoumane Said Issilam – Tlf. +299 387719 – mail:  said@avannaata.gl
 
Mandag den 14. januar 2019 kl. 14.00

 
i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Tilbud skal indgives på byggeweb.
Entreprenører har selv det fulde ansvar for at sikre, at tilbud bliver registreret rettidigt.

Udbudsmaterialet
Det samlede udbudsmateriale er foruden denne udbudsskrivelse:

- Særlige Betingelser (SB) inkl. bilag 1 – 3. (dateret 10.10.2018)
- Tilbudslister med tilhørende fordelingslister til de 2 Hovedentrepriser.
- Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) (dateret 10.10.2018).
- Tegninger iht. tegningsfortegnelse (dateret 28.02.2016)
- Arealtildelinger og kortbilag til de 4 huse.
- Pakkelister til materialeleverancen. (Der henvises i den forbindelse til SB pkt. 1.4)

Tildelingskriterie er samlet laveste pris på de to udbudte hovedentrepriser.

Eventuelle tvivlsspørgsmål skal sendes til info@2s.gl senest mandag den 7. januar 2019.kl. 13:00.

Registrering af tilbudsgiver
Tilbudsgiver skal registreres hos Bygherrens kontaktperson: Attoumane Said Issilam, så meddelelse om evt. rettelsesblade kan fremsendes til tilbudsgiver. Anmodning om registrering skal fremsendes pr. e-mail til said@avannaata.gl 
 
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/