airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

NEQEROORUSIORTITSINEQ: B-195 Edvard Kruse-p Atuarfia, Uummannaq

Kiassaateqarfiup iluarsaannera
22. februar 2019

Suliakkiisoq, Avannaata Kommunia, Uummannaq sinnerlugu suliassat makkua tamanut ammasumik suliarinnittussarsiuunneqarput: 
 Kiassaateqarfiup iluarsaannera

Suliassaq VVS-mut kalleruo inneranullu suliassanik imaqartoq ataatsimoortillugit suliassatut pingaarnertut neqeroorfigineqassapput.

Suliassamik ingerlatsisinnaasutut naatsorsuutigineqassagaanni piumasarineqarpoq, neqerooruteqartup Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffianni (GE) nalunaarsorsimanissaa, suliassamik neqeroorfigisassatut annertutigismik suliaqarsinnaanermut misilittagaqarnissaq suliallu ilinniagalimmit ingerlatsisoqarnissaa.

Ataatsimoorlugu neqeroorfissaq makkuninga imaqarpoq:
1. Neqeroorfissaq matumani pineqartoq ullulerneqartoq 01.02.2019
2. Suliassap immikut allaaserinera ilanngussallu ullulerneqartut 01.02.2019
3. Titartagartai takuuk allakkiap nalunaarsuutitaa ullulerneqartoq 01.02.2019
4. Neqeroorfissap nalunaarsuutitai ullulerneqartut 01.02.2019
5. Naqqiuteqartoqassappat tamakkua neqeroorfissaritaasup iluani nassiunneqarumaarput.

Suliakkiissutaasumi AP 95 ersarissaatit taakkununnga ilassutit ilanngullugit atuupput:

Pillugu AP § imm. stk. 1 Illuliorneq/sanaartorneq.
Suliassaq illuliornertut naatsorsuunneqassaaq, taamaattorli taassuma § 36-ani imm.1 aamma 2 ukiuni tallimani amigaataasunut akisussaatitaaneq atugaani.

Suliassaq AP’p pisortat suliassaataat pillugit maleruagassaasa iluanniippoq.

Pillugu AP § 6 Qularnaveeqqusiineq.
Qularnaveeqqusiinissami AP 95 § 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.5.1 atuuppoq.

Pillugu AP § 8 Sillimmaserneq
Sanaartortitsissoq ikuallattoornissamut anorillu aseruisinnaaneranut sillimmasissaaq. Sillimmasiinerit allat tamaasa suliffiutillip akisussaaffigai.

Pillugu AP § 9 imm. 1 Suliassap pilersaarusiornera
Suliffiutillip piffissap malitassaa imaappoq:

Neqeroorummik nassiussineq: 21.02.2019
Apeqquteqarnissamut piffissaliussaq: 05.03.2019
Suliarinnittussarsiuussineq: 12.03.2019
Isumaqatigiissutip atsiorneqarnera: 15.03.2019
Piffimmi suliassap misissuataarnera: Marsip naanera 2019
Suliap aallartiffia: Juunip naanera 2019
Suliap naammassiffia: Aggutsip qeqqa 2019

Pillugu AP § 11, imm. 1 Pitsaassutsip qulakkeernera
Suliffiutillip pitsaassutsimik qulakkeerinninnissaanut tunngavissaq

Suliffiutillip suliami pitsaassusaa qulakkiissavaa, nammineerlutik suliamik pitsaassusaannut nakkutiginninnermi periaasertik tunngavigalugu, minnerpaamillu suliarinnitussarsiuussinermi periaatsinut, annertussutsimut kiisalu suliami pineqartumi pitsaassutsip qulakkeernissaanut uppernarsaasernissaannut piumasaqaatit, suliap misissorneqarnissaanut piumasaqaammi ilanngunneqarsimasut naammassisimassallugit.

Suliffiutillip pitsaassutsimik qulakkeerinninnera

Suliffiutillip suliap aallartinnginnerani nakkutilliinermut pilersaarut tassungalu atasumik nakkutilliinermi immersugassat suliarissavai.
Suliaq sunaluunniit piareerneqarsinnaanngilaq tamakkiisumillu akilerneqarsinnaanani, nakkutilliineq nassuiaasersugaq naammassineqartinnagu, uppernarsaallu suliffiutilimmit atsiorneqartinnagu.

Pitsaassutsimik qulakkeerisimannginneq suliap tamarmiusup nalingata 5 %-atut naatsorsuutigineqartarpoq

Pillugu AP § 25 Ullormut akiliuteqartarneq
Suliap naammassiffissaanik qaangiineq ullormut akiliummik kr. 1000,-/ ullut sippuiffiusut tamakkerlugit pillaatissiissutigineqartarpoq.

Takusaaneq, apeqqutigiumasat aamma suliarinnittussarsiorneq.
Illumik takusaaneq ingeniør Peter Mølstrøm attavigalugu ingerlanneqassaaq Sanaartornermut Avatangiisimullu Ingerlatsivik, Uummannaq – tlf.nr. 95 45 20 imaluunniit mail: pmo@avannaata.gl

Neqeroornermi atortussat pillugit apeqqutit
Neqeroornissami atortussat pillugit apeqqutissaqaraanni tamakkua kingusinnerpaamik ulloq Pingasunngorneq 21. Februaari allakkatigut ingerlatinneqassapput uunga edp@cowi.com

Neqeroorutinik tunniussinissaq
Neqeroorutit mail atorlugu nassiunneqassapput uunga: pmo@avannaata.gl

Neqeroorut Avannaata Kommunianut apuutereersimassaaq kingusinnerpaamik ulloq 12.03.2019 nal. 10.00.

Allattuiffissat tamarmik immersorsimassapput neqeroorut piariikkatut tiguneqassappat.

Neqeroorut appasinnerpaaq aallaaviussaaq, malugeqquneqarporli neqeroorutit naliliiffigineranni pissutsit immikkut ittut nalilersorneqassammata.

Malugeqqussavarput, suliassap ingerlanneqarnissaa Avannaata Kommuniata suliassap aningaasalersornissaanik akuersineranik tunngaveqassammat.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
COWI A/S
Edward Przeworski

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/