airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Givtigt tredages seminar

Avannaata Kommunia afholdt seminar for kommunalbestyrelsesmedlemmer, direktører, fagchefer og andre chefer, hvor der blev gjort status for økonomi og projekter i kommunen. Oplæg fra to udefrakommende institutioner kan danne grundlag for fremtidige samarbejder, der vedrører sundhed og klimaforandringer.
6. december 2019

Seminaret, der varede i tre dage, blev holdt kort inden 2. behandlingen af kommunens budget for 2020. Efter oplæggene var det frit for deltagerne at stille spørgsmål, og hvor oplægsholderne fik mulighed for at komme med uddybende forklaringer.

Regine Bidstrup, der er kommunalbestyrelsesmedlem på vegne af Inuit Ataqatigiit, var en af deltagerne ved seminaret. Hun har tidligere deltaget på lignende seminarer under det daværende overgangsudvalg og nuværende kommune.

- Vi er ikke alle medlemmer i diverse udvalg, og derfor er det godt, at vi under seminarer kan få indblik i status for forskellige forvaltningers varetagelse af respektive anliggender, ligesom vi kan få indblik i organiseringen i vores kommune. I det hele taget er det godt at vide, hvilke initiativer, der er i forskellige byer og bygder, og hvordan vores økonomiske ståsted er, siger Regine Bidstrup, kommunalbestyrelsesmedlem og medlem i Udvalget for Teknik, Udvalget for Familie og Udvalget for Fiskeri og Fangst.

Ud over at forvaltningerne gjorde status for deres respektive områder var der to udefrakommende oplægsholdere. Fra Statens Institut for Folkesundhed var der et oplæg om folkesundhedsundersøgelsen i Grønland, og der blev kigget nærmere på undersøgelsesresultater fra Avannaata Kommunia. Oplægget fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, handlede om historiske og fremtidige klimaforandringer i Ilulissat. Begge oplæg kan danne grundlag for fremtidige samarbejder med kommunen, eksempelvis i forhold til klimaforandringernes indflydelse på erhvervsfiskeriet, og anvendelsen af folkesundhedsundersøgelsen til forebyggende indsats inden for sundhed.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl


Politikere, direktører, chefer og ledere i AvannaataKommunia deltog på den tre dage lange seminar.
Politikere, direktører, chefer og ledere i Avannaata Kommunia deltog på den tre dage lange seminar.