airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har besluttet at annoncere 5 ledige byggefelter i erhvervs- og havneområ-det, delområde B01, Uummannaq
3. april 2020

Afsnit 1 

Der kan søges i alt fem nye udlagte byggefelter til erhvervs- og havneformål. Der er udlagt tre byggefelter på området hvor Grønlands Selvstyre nedsprænger (byggefelt 1-3). Her kan søges på byggefelt 1 og 2, byggefelt 3 er reserveret. Der kan derudover søges på tre byggefelter der ikke nedsprænges: Byggefelterne 5, 6 og 7. Byggefelt 4 er reserveret.

 

Der må forventes byggemodning forbundet med et byggefelt. Du kan se placeringen og størrelsen på byggefelterne på kortet nedenfor eller finde dem via NunaGIS.

 

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: https://www.avannaata.gl/. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

 

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

 

Tids- og aktivitetsplan:

06.04.2020: Fra kl. 08:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.

18.05.2020: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: Plan@avannaata.gl

 

Sendt til:

Grønlands Selvstyre & Kommunerne i Grønland.

Øvrige: Nusuka og Grønlands Arbejdsgiverforening

 

OBS

Ved skift af E-mail adresse, bedes denne meddelt undertegnede.

 

Avannaata Kommunia
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik/Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@avannaata.gl