airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nye procedurer for affaldsmodtagelse

Ilulissat har fået en ny brovægt, der skal gøre det lettere og mere præcist at holde styr på mængderne af modtaget erhvervsaffald. Fremover vil alt erhvervsaffald blive afregnet efter vægt.
21. oktober 2020

Kun sorteret affald

Fremover vil det kun være muligt at aflevere affald, der er korrekt sorteret. Dette vil blive kontrolleret ved modtagestationen, hvor lastbil inkl. affald samtidig vejes. Såfremt at affaldet viser sig ikke at være korrekt sorteret, vil lastbilen blive afvist jf. affaldsregulativet, og må køre tilbage til affaldsproducenten for at få affaldet sorteret.

Efter vejning på modtagestationen vil chaufføren få en kvittering, der skal fremvises på dumpen, hvis der er tale om deponeringsegnet affald. Her vil chaufføren få anvist hvor det pågældende affald kan aflæsses, og det kontrolleres endnu engang ved aflæsning, at affaldet er korrekt sorteret.

Skulle det efter aflæsning vise sig, at affaldet ikke har været sorteret korrekt, kan der opkræves et fejlsorteringsgebyr på 6000,-.

 

Fejlsortering koster dyrt

Tidligere har kommunen brugt mange penge og ressourcer på at eftersortere affald, der ikke har været korrekt sorteret. Det er ekstraarbejde til kommunens renovationsmedarbejdere, som i sidste ende tager tid og ressourcer fra andre opgaver. Derudover forringer fejlsorteringen af affaldet også dets genbrugsværdi.

- En del af affaldet, bliver sendt til Danmark til genbrug, og hvis det er korrekt sorteret, så er det billigere at komme af med. Noget af det kan vi endda få penge for, som hjælper med at holde de samlede udgifter nede. Men det kan vi altså kun, hvis det er sorteret, forklarer Sam Abedini, miljøingeniør ved Avannaata Kommunia.

Den nye brovægt forventes at blive taget i brug fra 1 November. I opstartsperioden, vil kommunen være behjælpelig med råd og vejledning om sortering.