airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 3, Bygdeplan for Qeqertat, er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 23.02.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
23. februar 2021

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge nye delområder, hvor der gives mulighed for at opføre nye boliger og bebyggelse til erhvervsformål og centerformål. Så Qeqertat i fremtiden kan udvikle sig i takt med erhvervsgrundlagets udvikling.
Planen omfatter nye overordnede bestemmelser for seks delområder og detaljerede bestemmelser for områder til erhvervs-og havneformål, centerformål og tekniske anlæg, som fastlægger byggefelter og retningslinjer for etablering af ny bebyggelse i disse områder.
Kommuneplantillæg nr. 3: https://kommuneplania.avannaata.gl/media/3241/kpt-3_bygdeplan-for-qeqertat_endelig.pdf