airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om afbrænding af affald i Uummannaq og Avannaata Kommunia

Tirsdag d. 9 marts 2021 bragte Sermitsiaq.AG en artikel om uansvarlig afbrænding af affald i Uummannaq, og siden to yderligere opfølgende artikler.
16. marts 2021

Det skal indledningsvis nævnes, som det også fremgår af artiklen, at Avannaata Kommunia har fået dispensation fra Selvstyret, til at foretage kontrolleret afbrænding af affald. Der er derfor ikke noget ulovligt i afbrændingen.

Afbrændingen af affald er en midlertidig løsning, som supplement til den normale praksis, hvor driftspersonalet pakker og emballere affaldet, så det kan opbevares til fremtidig håndtering.

I Uummannaq bygges lige nu en moderne affaldsmodtagestation til kr. 9,6. Mio. I Upernavik er vi ligeledes ved at projektere en ny modtagestation, og der anlægges i øjeblikket vej ud mod fremtidens affaldsområde.

Avannaata Kommunia arbejder på af finde mere langsigtede løsninger på affaldsproblemet. Vi har set på mindre forbrændingsanlæg, og en godkendelse af dette system ligger fortsat til behandling i Selvstyret.

Derudover arbejder vi med en konkret plan for forbedringer af de enkelte dumpområder, ud fra de faktiske lokale forhold de enkelte steder.

Det er selvfølgelig beklageligt, at driftspersonale i Uummannaq er blevet observeret i gang med afbrænding uden korrekt brug af åndedrætsværn. Avannaata Kommunia har derfor mindet driftspersonalet om, at alle der beskæftiger sig med åben afbrænding af affald skal benytte værnemidler, som de også er blevet instrueret i brugen af.

Artiklen i Sermitsiaq.AG antyder, at afbrændingen af affaldet i Uummannaq sker, som en effekt af at Avannaata Kommunia ikke er med i det fælleskommunale affaldsselskab ESANI.

Vi mener det er vigtigt at forstå, at vi ikke bare kan tilmelde os ESANI og dermed er vores problemer løst. Uanset hvilken løsning vi har valgt, har vi en længere omstillingsperiode, hvor vi vil have åbne afbrændinger rundt omkring i kommunen. Det vil fortsat være nødvendigt, jævnligt at afbrænde affald rundt om i kommunen, for at sikre at affaldet ikke hober sig op på en sådan måde, at det breder sig ind i bygderne, eller udgør en risiko for indflyvning, der kan medfører at flyvning bliver indstillet.

I den periode skal der foretages meget store investeringer i samtlige af kommunens byer og bygder. Hvis der f.eks. skal pakkes affald, kan det ikke ske i beboede områder, men skal i det fleste tilfælde ske ved de eksisterende dumpe. Dette kræver strøm og tilgængeligt planeret areal. Derudover skal vi opbevare det pakkede affald vinteren over, gerne i en egnet hal. Dertil kommer at bygdernes veje, skal kunne håndtere transporten af affaldet. I de fleste af vores bygder har vi ikke disse forhold. Og da der fra start har været lagt op til, at disse investeringer alene var en kommunal opgave, er det ikke noget, vi kan opnå fra den ene dag til den anden.

Når Avannaata Kommunia ikke har ønsket at deltage i det fælles affaldssamarbejde, så skyldes det ikke, at Avannaata Kommunia ikke ønsker en bedre og mere miljøvenlig håndtering af affald. Vi ønsker en fælles løsning, da affaldshåndteringen er et nationalt problem. Men det er også nødt til at kunne hænge sammen, logistisk og økonomisk.

Derudover mener vi også i Avannaata Kommunia, at det er vigtigt ikke kun af fokusere på afbrænding. Hvis vi skal håndtere vores affald mere miljøvenligt, skal vi også have fokus på øget genbrug og genanvendelse.

Bæredygtighed er et af de store fokusområder i Avannaata Kommunia, og derfor er vores nye vision i Avannaata Kommunias planstrategi 2020 ’Sammen om en bæredygtig udvikling’.

Palle Jerimiassen