airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Politiker klager over skødesløshed i naturen

Klager over forurening i naturen og særligt ved fangststeder udtrykkes fortsat ofte i dagens Grønland. En af klagerne er kommunalbestyrelsesmedlemmet Jens Kristian Therkelsen, der har indsendt sin klage til Avannaata Kommunia.
5. juli 2021
Jens Kristian Therkelsen fortæller, at han har taget initiativ til at indsende en klage særligt med henblik på at renholde naturen ved fangststederne.

- Ved den seneste debat på facebook har jeg erfaret, at skødesløshed finder sted ved fjeldørredstedet Sermeerlat, hvor der er fundet garn i elven, fiskekasse i søen, og nogen har sejlet i gummibåd med påhængsmotor i selve søen, og sidste år har nogen endda fanget fjeldørreder ved at skyde efter dem, fortæller Jens Kristian Therkelsen.

Jens Kristian Therkelsen finder borgernes skødesløshed i naturen uacceptabelt. Han har gennem debatten i facebook erfaret, at folk eksempelvis efterlyser affaldsstativer ved fangststederne, der blandt andet kan motivere folk til at renholde naturen. Han opfordrer derfor kommunen til at opsætte skilte ved fjeldørred- og fangststeder samt at reparere eller opstille affaldsstativer.

- Fra kommunens side vil vi gerne gøre et tiltag til, at det bliver lettere for borgere at værne om naturen ved fangst- og fjeldørredsteder. Indtil videre må vi alle sørge for at tage vores affald med hjem til byen og bygden, når vi har været ude i naturen, siger Iben Lykke Johansen, AC-fuldmægtig i Avannaata Kommunia’s miljøafdeling.

Ifølge Inatsisartutlov om beskyttelse af miljø, som har til formål at værne om natur og miljø, skal faren og effekten af forurening af luft, vand, is, fjeld eller jord forebygges og begrænses bedst muligt.

Bøde kan idømmes eller konfiskation kan ske i tilfælde af overtrædelse af loven.

Omtalte lov er Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl