airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Risiko for fjeldskred ved Uummannaqs fjord system

På baggrund af en undersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland, har Uummannaqs fjordssystem haft stor fokus. Her har man blandt andet fundet ud af, at en fjeldside i Kangerluarsuk fjorden, er i bevægelse.
12. april 2022

Lokaliteten bliver kaldt ”Kingarsima”, og på baggrund af undersøgelser vurderer GEUS at der fra denne lokalitet, er meget høj sandsynlighed for et fjeldskred, som vil have alvorlige konsekvenser for bygderne Niaqornat, Qaarsut og Ukkusissat.

Situationen og oplysningerne med ”Kingarsima” er forholdsvis ny, og Avannaata Kommunia ser alvorligt på situationen. Derfor er der allerede igangsat flere sikkerhedsforanstaltninger. Der er blandt andet sat skilte op, hvor folk skal flygte hen, hvis der sker en tsunami, og der er samlingssteder for alle bygder. Avannaata Kommunia vil fortsat også sikre at der er tsunami vagter ved hver bygd.

 Avannaata Kommunia er ekstra opmærksom på beredskabet, og kommunen er i tæt samarbejde med departementet, politi, sundhedsvæsen samt brandvæsnet. Samarbejdet er foregået tæt, hvor der løbende er holdt status på Karrat fjorden, samt udarbejdet en beredskabsplan. Det tætte samarbejde med beredskabsgruppen betyder også at Avannaata Kommunia og beredskabet er forberedte på, at der kan komme en tsunami i fremtiden.

”Vi er særlig opmærksomme på, at disse nye informationer kan vække en reaktion for borgerne i og omkring Uummannaq. De har været vidne til katastrofen før, og det er forfærdeligt at skulle blive mindet om, at dette kan ske igen. Vi ønsker naturligvis at indbyggerne føler sig trygge, derfor vil der også være psykologhjælp til de, der føler de har behov for at tale om risikoen for tsunami”, fortæller borgmester i Avannaata kommunia, Palle Jerimiassen.

Det er Grønlands Selvstyre der varetager opgaven for rådgivning samt psykolog hjælp. Her vil der være en hotline, du kan ringe til, hvis du føler dig utryg, eller har behov for at tale med en psykolog.

Hvis du er bekymret eller har behov for nogle at tale med, kan du ringe til Tusaannga på 80 11 80  eller skrive en sms til 1899.

Tusaannga’s åbningstider er:

Mandag-torsdag kl. 9.00-22.00

Fredag kl. 9.00-04.00

Lørdag kl. 16.00-04.00

Søndag kl. 16.00-22.00