airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fem bygder i dialog med politikere

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling har været på besøg og haft dialog med 5 bygder i Uummannaq-distriktet.
16. september 2022

[Fem bygder i dialog med udvalg om livet i bygder] 

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling har været på besøg og haft dialog med 5 bygder i Uummannaq-distriktet. Under besøgene blev der holdt møder med bygdebestyrelser og borgere og udvalget blev inviteret på besøg i bygninger og på kontorer.

Besøgene og dialogen gav udvalgets medlemmer et godt indblik i de ønsker, der er til udvikling og renovering i bygderne. Kommunens kontorforhold var et gennemgående emne. Bygningerne er gamle og slidte, udluftningen for dårlig og flere steder har dårlig udluftning, der er mug flere steder og simple mindre reparationer bliver ikke udført.

På bygdernes ønskeseddel står blandt andet en multihal, boliger til unge, bedre veje og havneanlæg/moler. De mange ønsker om nye faciliteter og reparationer, der blev samlet ind under besøgene, vil blive sendt videre til de relevante udvalg i kommunen til behandling.

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har tidligere besluttet, at anlægsudgifterne fra 2023 og frem fordeles i distrikterne efter indbyggertal. For Uummannaq-distriktet betyder det, at der årligt sikres millioiner af kroner til anlæg de kommende 5 år.

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling vil fortsætte rundturen til andre bygder i kommunen.

”Vi vil gerne komme rundt til alle bygder i denne valgperiode. Tiden var knap denne gang, så fremover vil forsøge at forlænge besøgene, så der bliver længere tid til dialog”, siger formand for Demokrati og Bygdeudvikling, Knud Kleemannn, der er valgt i Upernavik.

De fem bygder udvalget var i dialog med er: Ikerassak, Niaqournat, Qaarsut, Saatut og Ukkusissat

Se hvem der sidder i udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling.