airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

FORLÆNGET HØRING

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33, Boligområde langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna, Ilulissat.
2. november 2022

Forlængelse af høringsperiode i forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg nr. 33, der muliggør byfornyelse af eksisterende rækkehuse langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna, Ilulissat.

Teknisk Udvalg besluttede den 10. juni 2022 at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 33 skulle sendes i 6 ugers høring. Under høringen er der indkommet et høringssvar, som har givet anledning til at genoverveje en formulering i teksten således, at en borger ikke mister sin nuværende byggeret ved endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 33 for delområde ILU1200 –A10 ”Jørgen Guldagerip Aqqutaa”.

Forslag til revideret udgave af Kommuneplantillæg nr. 33 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 02.11.2022 til og med 16.11.2022.

Forslag til Kommuneplan nr. 33

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er ikke ændret siden sidste høringsperiode der sluttede 1. august 2022. Eneste ændring er følgende formulering under ”Overordnede bestemmelser” punkt 7 stk. 1:

”Der udlægges ikke nye byggemuligheder i detailområde A10.1. Byggeri i detailområdet kan udelukkende ske, ved sanering, om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse som skal overholde samme fodaftryk, som det oprindelige byggeri. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager”.

Forslaget til kommuneplantillægget er i forlænget høring i 2 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.11.2022.