airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyt samarbejdsprojekt for virksomheder

I februar 2023 afholder erhvervsafdelingen i Avannaata Kommunia et pilotprojekt, primært rettet mod selvstændige enkeltmandsvirksomheder, om konceptet ”Samarbejde som konkurrenter”.
20. december 2022

Turismekonsulenterne ved Avannaata Kommunia, Suusaat Mathiassen og Asbjørn Bargsteen opstarter i februar 2023, på vegne af erhvervsafdelingen, et projektsamarbejde mellem lokale virksomheder omhandlende Cooperation in Competition, eller at Samarbejde som konkurrenter. Det er et koncept de fremlagde om på erhvervsseminaret om Nordgrønlands fremtid, der blev afholdt i slutningen af oktober i Ilulissat. Link 

Kort fortalt går konceptet ud på, at forskellige aktører, inden for samme felt, kan drage nytte af hinanden, fremfor udelukkende at se hinanden som konkurrenter, ved at lave professionelle netværk, såkaldte klynge-samarbejder.

Nordgrønlands fremtid

På erhvervsseminaret om Nordgrønlands fremtid, der bl.a. havde fokus på iværksætteri, holdt turisme konsulenterne et oplæg, hvor de delte deres erfaringer fra deres samarbejdspartnere i Island og Letland, som de har besøgt på seminarer tidligere på året.
Erfaringer fra bl.a. Island og Færøerne viser, at mindre virksomheder kan styrke deres eget firma og øge deres omsætning, ved at indgå i netværk med andre aktører.

Nordplus samarbejde

Cooperation i Competition, er et Nordplus projekt. Nordplus er et program under Nordisk Ministerråd, som er et samarbejde mellem Grønland, Danmark, Island, Færøerne, Finland, Norge, Sverige, Estland, Letland og Litauen, der har til formål at styrke sammenholdet i de nordiske og baltiske lande, gennem samarbejde og udveksling.

Pilotprojekt i Avannaata Kommunia

Pilotprojektet i 2023 har til formål at oprette et klyngesamarbejde, mellem op til fem virksomheder i Avannaata Kommunia, med henblik på at udvikle og styrke de enkelte virksomheder gennem samarbejde.

Så er du bosat i Avannaata Kommunia, ønsker du at styrke din virksomhed og har du interesse i at deltage i pilotprojektet? Så kontakt turismekonsulenterne i erhvervsafdelingen.

 

Suusaat Mathiassen 
&
Asbjørn D Bargsteen