airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag delområde Ilulissat nord

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 for Delområde 1200-C29, Ny delområde i Ilulissat Nord
19. april 2023

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at få mere centerområde uden for bymidten. Et nyt delområde er udlagt, kun med overordnede bestemmelser, med henblik på anvendelse til center- og hotelformål.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 17.04.2023 til og med 12.06.2023.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 for Delområde 1200-C29, Ny delområde i Ilulissat Nord

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er, at udlægge ny centerområde med center og hotel formål.

Derfor udlægges et nyt centerområde på Nordre Næs. Med det kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede bestemmelser for C29 Centerområde i Ilulissat Nord.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 12.06.2023.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 for Delområde 1200-C29, Ny delområde i Ilulissat Nord