airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Direktionen

Læs om direktionens arbejdsopgaver nedenfor

Samlede opgaver for direktionen

 • Udarbejde oplæg til politik og strategi i forhold til det politiske niveaus visioner
 • Sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger
 • Udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange
 • Sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, kunder og medarbejdere
 • At den nødvendige kompetence er til rådighed, gennem rekruttering og videreuddannelse af personalet
 • At de stående udvalg betjenes af den samlede direktion med støtte fra fagcheferne, der fungere som udvalgssekretærer og sparringspartnere

Direktionen - se også Forvaltninger (avannaata.gl)

 • Nick Nielsen
  Administrerende Direktør

 • Dorthe Løvstrøm Mathiesen 
  Fungerende Økonomidirektør
 • Aviâja Madsen
  Direktør
  Forvaltning for Familie
 • Aka Grønvold
  Direktør
  Forvaltning for Udvikling

 • Karl Madsen
  Direktør
  Forvaltning for Teknik