airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Beskyttede områder

Det er Selvstyrets Departement for Boliger, Byggeri og Infrastruktur som varetager Grønlands forpligtelser i forbindelse med de internationale konventioner på naturbeskyttelsesområdet. Det drejer sig om Biodiversitetskonventionen, Ramsarkonventionen og Washingtonkonventionen.

Det er Selvstyrets departement for infrastruktur og miljø som varetager Grønlands forpligtelser i forbindelse med de internationale konventioner på naturbeskyttelsesområdet. Det drejer sig om Biodiversitetskonventionen, Ramsarkonventionen og Washingtonkonventionen.

Fredede områder i kommunen
Lyngmarken ved Arktisk Station på Qeqertarsuaq er fredet på grund af det enestående planteliv.

Melvillebugten mellem Upernavik og Qaanaaq er fredet, fordi det er et vigtigt ynglested for narhvalen.

Ilulissat Isfjord er fredet og optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste på grund af enestående glaciologiske forhold og naturskønhed.

Kitsissunnguit i Diskobugten er hjemsted for et rigt fugleliv og derfor er området fredet.

Grønlands fuglebeskyttelsesområder
Fuglebeskyttelsesområder er nogle særlige og vigtige fuglelokaliteter som beskytter arter som f.eks. lomvie, søkonge, havtern og lunde. Ifølge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle er det strengt forbudt at stige iland eller færdes i disse områder i perioden 1. maj - 31. august, samt indenfor en afstand af 500 meter fra disse, dog sejlads på afmærkede ruter er tilladt.

Ud af de 13 fuglebeskyttelsesområder i Grønland, findes 12 i kommunens område.

Hent kort over Grønlands fuglebeskyttelsesområder.

Her kan du hente den gældende fugle bekendtgørelse.

Ramsarområder
Ramsarkonventionen er en international konvention indgået i Ramsar i Iran i 1971 til beskyttelse af især fuglelivet i vådområder.

Kommunen rummer fem Ramsar-områder:

  • Qinguata Marraa og Kuussuaq på Disko-øen
  • Aqajarua og Sullorsuaq på Disko-øen
  • Kitsissunnguit
  • Naternaq
  • Eqalummiut Nunaat og Nassutuup Nunaa

Se områderne på et kort ved NunaGis (kræver meget nettrafik).

Læse mere om Ramsar-området.