airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunens navn og våbenskjold

KOMMUNENAVN 

Et enigt Overgangsudvalg udpegede kommunens nye navn, der kom til at gælde fra 1.januar 2018, og det er ”Avannaata Kommunia”. Der skal bemærkes, at ”i” er brugt i kommunia, og dette er begrundet af Sprognævnet. Navnet betyder den nordlige kommune.

Avannaata Kommunia er foreslået af 14 ud af 148 forslag:
 1. Avigiaq Petersen, Qaanaaq
 2. Leo Duneq, Qaanaaq
 3. Panigpak Miteq, Qaanaaq
 4. Qillaq Jerimiassen, Qeqertat (Qaanaaq)
 5. Sequssuna Duneq, Qeqertat (Qaanaaq)
 6. Kirsten Sakariassen, Tasiusaq (Upernavik)
 7. Ludvig Knudsen, Kangersuatsiaq (Upernavik)
 8. Jakobine Markussen, Uummannaq
 9. Hans II Petersen, Ukkusissat (Uummannaq)
 10. AMS 1.b 2016/17, Ilulissat
 11. Hanne Holm Andersen, Ilulissat
 12. Makkannguaq Berthelsen, Ilulissat
 13. Marie Dorph, Ilulissat
 14. Nuka Hansen, Ilulissat

VÅBENSKJOLD 

Der blev modtaget 113 forslag til våbenskjold og Overgangsudvalget udpegede vinderforslaget. Vinderen af forslaget havde følgende begrundelse:

Stjernen:
En samlende kommune som stiller ens vilkår til sine borgere.
Den gule stjerne: At kommunen har et klart og tydeligt mål.
Den blå baggrund viser, at klimaet er langstrakt men ens.

De fire hunde med hvid baggrund:
Fire byer med slædehunde og kendetegnes af havis (hvid).
Slædehundene har en stor betydning og værdi for hele kommunen. De er en vigtig del af kulturen.
Placeringen af hundene viser byernes geografiske placering. Byerne er placeret fra syd mod nord.
Hundene med samme antal (2+2) kikker mod midten og mod hinanden. Dette viser, at byerne vil samarbejde.

Hellefisk med blå baggrund:
I kommunen er hellefisken et meget vigtigt erhverv, både i byer og bygder. Den blå farve henviser til det store hav i kommunen. Hellefiskens størrelse og placering skal vise, at den er en meget vigtig indtægtskilde og næringskilde for kommunen.

Forslagsstilleren til våbenskjoldet er:
 1. Marie Dorph, Ilulissat 

KONKURRENCE 

Konkurrencen om våbenskjold og navn til den nye kommune blev afholdt i foråret 2017.

Konkurrencens kriterier:
Navnet skulle kunne identificere den nye kommune ud fra naturmæssige, historiske og kulturelle karakteristika, skulle være mundret og skulle kunne bruges til at markedsføre kommunen.
Våbenskjoldet skulle være let opfatteligt, med et enkelt figurindhold, og så få klare farver som muligt, blandt farverne: rød, blå, sort, grøn, gul og hvid.

For deltagelse i konkurrencen var kravene:
At man havde bopæl i den nye kommune
At kommunen overtog alle rettigheder ifbm. fremtidig brug af vinderforslaget
Den sidste afleveringsfrist for forslag var den 1.maj 2017.
Mange forslag blev modtaget, i alt 261: 113 til våbenskjold og 148 til navneforslag.

Under overgangsudvalgets konstitution oprettede man en indstillingskomite til kommunens kommende navn samt våbenskjold.
Overgangsudvalget beslutning var, at alle partier skulle udpege en person til indstillingskomiteen. Indstillingskomiteen besluttede, at de ville indstille et navneforslag samt to forslag til våbenskjold.