airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Natur og dyreliv

Qaasuitsup Kommunias store areal giver plads til en meget varieret natur.
Klima, geografi, dyr og planter skifter i de forskellige områder fra nord til syd i kommunen.
Hele kommunen befinder sig nord for polarcirklen, og der er midnatssol om sommeren – og om vinteren er der mørketid.

I Qaanaaq i nord er der midnatssol i 117 dage om sommeren og mørketiden varer 99 dage. I kommunens sydligste by, Kangaatsiaq, varer mørketiden 25 dage.
Mørketid betyder, at solen ikke kommer over horisonten. I den sydlige del af kommunen er det dog ikke helt mørkt døgnet rundt, da der stadig er dagslys, selv om solen ikke kommer over horisonten.

Det arktiske klima betyder, at havet de fleste år er tilfrosset fra december til april eller maj. Havisen gør skibsfart umulig i store dele af kommunen i den periode.

Klima
Kommunen strækker sig over mere end 1.600 kilometer fra nord til syd. Over den strækning findes tre typer arktisk klima: Højarktisk klima på dele af Nuussuaq, Qeqertarsuaq samt nord for Sigguup Nunaa: Temperaturen kommer ikke over 5 grader celsius i juli. Naturen består af heder, fjeldmarker snelejer og ørken. Ingen krat.

Lavarktisk indland på kysten i Disko-bugten og i Uummannaq-området: Temperaturen i juli er mellem 5 og 10 grader celsius. Der er tørt indland, med steppe og dværgbuskhede.

Lavarktisk kystzone på Qeqertarsuaq-øen, Ilulissat og Qasigiannguit-området med dværgbuskheder (revling), pilekrat og urtelier.

Dyr

Fisk
Der findes et stort antal arter fisk i farvandene ud for Qaasuitsup Kommunia. Blandt andet hellefisk, torsk og rødfisk. Kommercielt fiskes primært efter hellefisk, rejer , krabber, uvaq (fjordtorsk).

Havpattedyr
I de nordvestgrønlandske farvande findes fem arter sæler, samt spredte bestande af hvalros. 11 af de 15 hval-arter, der findes i de grønlandske farvande forekommer i kommunens område. Heriblandt grønlandshval, hvidhval og narhval.

Landpattedyr
I Nordvestgrønland findes polarræv i hele området ligesom polarhare også lever i hele kommunen.

Ulv, halsbåndlemming og hermeliner findes kun i den nordligste del af kommunen. Rensdyr findes i hele det sydlige område af kommunen indtil Nuussuaq-halvøen i nord, samt i området omkring Pituffik.
Moskusokser fra Østgrønland er blevet sat ud flere steder i Nordvestgrønland. Der findes moskus i området syd for Ilulissat Isfjord og ved Ilimanaq.

Fugle
Der findes et rigt fugleliv i Nordvestgrønland. Især i sommermånederne trækker mange fuglearter til Nordvestgrønland. Blandt andet yngler forskellige lom-arter i kommunen og mallemukken er meget udbredt. I den nordlige del af kommunen findes snegæs. Fjeldrypen er udbredt i visse områder, og er også genstand for jagt.

D
u kan læse mere om Grønlands natur på Grønlands Naturinstituts website.

Her kan du se en oversigt over beskyttede og fredede områder i kommunen.