airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fritidsundervisning

Generelt 

Fritidsundervisning er undervisning for børn, unge og voksne, som foregår i fritiden.

Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvad du kan få undervisning i. Det afhænger af, hvilke lærere der er, og de ønsker folk har om undervisning.

Du kan holde øje med, hvilke fag du kan følge som fritidsundervisning i den lokale presse, på opslag eller på info-kanalerne. Her vil der også stå, hvor du skal tilmelde dig og hvornår.

Fritidsundervisning er for alle. Du behøver ikke at have folkeregisteradresse i Grønland for at få lov til at deltage i undervisningen.

Kategorier og undervisningstilbud 

Fritidsundervisning deles op i 5 kategorier:
• Almen undervisning, som er undervisning i almindelige skolefag, f.eks. grønlandsk, kræver mindst 8 deltagere
• Musisk undervisning, f.eks. korsang, kræver mindst 12 deltagere
• Studiekreds, kræver mindst 8 deltagere
• Foredrag, kræver mindst 15 deltagere
• Praktisk undervisning, kræver mindst 12 deltagere

Ønsker om fag
Har du specielle ønsker om et fag, du gerne vil have oprettet til fritidsundervisning, kan du kontakte de ansvarlige for fritidsundervisningen i din kommune. De vil kunne hjælpe dig med at udbyde faget og finde en lærer.

Særligt for undervisere 

Ønsker du at undervise i fritidsundervisning, skal du kontakte de ansvarlige for fritidsundervisningen i din kommune. De kan hjælpe dig med at oprette et hold. Det er et krav, at der er en plan for din undervisning. Det skal sikre, at din undervisning er god nok.

Takster 

For børn og unge under 20 år er det gratis at deltage i fritidsundervisning.

Der betales et gebyr ved tilmelding, derudover skal voksne selv betale udgifter til materialer, f.eks.:
• Bøger
• Skind til skindsyning
• Mad til madlavningsundervisning
• Materialer til husflid

Tilmelding 

Ønsker du at deltage i fritidsundervisning, skal du tilmelde dig. Du kan holde øje med, hvilke fag du kan følge som fritidsundervisning i den lokale presse, på opslag eller på info-kanalerne. Her vil der også stå, hvor du skal tilmelde dig og hvornår.

Normalt skal der være 8 deltagere på et hold, for at det bliver oprettet. Der kan dog blive dispenseret for den regel. Det er din kommune, som tager den beslutning.

Afbud 

Du skal huske at melde afbud til din underviser, hvis du er forhindret i at deltage.

Du vil få besked, hvis din lærer ikke kan komme, f.eks. på grund af sygdom. Bliver dit hold nedlagt, mere end 1 måned før det slutter, får du dine penge tilbage.

Prøve 

Det er muligt at aflægge prøve i visse fag i fritidsundervisning, f.eks. motorlære.