airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tips og Lottomidlerne – Generelt om

Tips og Lottomidlerne – Generelt om 

Når man spiller Tips, Lotto eller et af de mange andre spil af Dansk Tipstjeneste, som f.eks. de mange skrabespil, går overskuddet til diverse godgørende formål. Midlerne fra Dansk Tipstjeneste kaldes Tips- og Lottomidlerne og fordeles mellem 3 puljer:
  • Pulje A, hvorfra man kan søge om tilskud til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt, samt tilskud til talent- og eliteidræt. Midlerne kan søges af idrætsforeninger og fordeles af Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland
  • Pulje B, hvorfra man kan søge om tilskud til det ikke idrætslige børne- og ungearbejde. Tilskuddet kan søges af alle børne- og ungeorganisationer
  • Pulje C, hvorfra man kan søge om tilskud til almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål

Idrætsforeninger og de ikke idrætslige børne- og ungdomsorganisationer har mulighed for at søge om tilskud fra pulje A og B.

Enkeltpersoner og andre organisationer kan kun søge om tilskud fra pulje C.

Bemærk
Du skal regne med, at der går mindst 8 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Du skal også være opmærksom på, at der er særlige krav til budget, regnskab og revision.

I kan læse mere om kravene her

Du kan læse mere om, hvordan du søger om tilskud fra pulje C under relaterede artikler.

Læs også

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl